Peter Lynch och PEG-talet

I förra blogginlägget visade jag varför tillväxtföretag förtjänar höga p/e-tal. När vinsten förväntas växa är en rationell investerare beredd att betala mer för dagens vinst, allt annat lika. Ju högre och mer uthållig tillväxt, desto högre p/e-tal.

Men tillväxt får inte kosta hur mycket som helst. Det som tillväxtinvesterare letar efter är aktier med en bra relation mellan tillväxt och p/e-tal. Det kallas ofta för GARP – Growth At a Reasonable Price. Legendariske fondförvaltaren Peter Lynch blev känd för att arbeta med strategin.

Lynch delar in företag i sex olika grupper och beskriver dem utförligt i klassikern One Up On Wall Street, en bok som bör ingå i varje investerares bokhylla:

  1. Långsamt växande företag – slow growers – vars vinster växer i takt med BNP, ofta bra utdelning och direktavkastning.
  2. Växande företag – stalwarts – vars vinster växer stadigt med 10-12 procent.
  3. Snabbväxande företag – fast growers – små aggressiva företag vars vinster växer med 20 till 25 procent, kan bli ten-baggers. Stor risk.
  4. Cykliska företag – cyclicals – konjunkturkänsliga företag. Timing är viktig.
  5. Turnarounds – företag som har gått dåligt men som står inför en sannolik vändning.
  6. Företag med låg värdering av substansen – asset plays.

Lägg märke till att av sex olika företagstyper och investeringsstrategier är alltså hälften tillväxtföretag.

Genom att relatera aktiens p/e-tal med den förväntade vinsttillväxten – G för growth – får vi ett enkelt nyckeltal för att värdera tillväxtaktier. Ursprungligen var det Mario Farina som i slutet av 60-talet skrev om PEG-talet, som sedan blev känt när Lynch började använda det:

 

PEG-tal = P/e / G


Till exempel, en aktie med ett p/e-tal på 30 och en förväntad vinsttillväxt på 20 procent per år de närmsta åren får då:

 

PEG-tal = 30 / 20 = 1,5

 

Lynch menade att ett företag var rimligt värderat om PEG-talet motsvarade tillväxttakten och skriver så här i One Up on Wall Street:

”The P/E ratio of any company that's fairly priced will equal its growth rate... If the P/E of Coca-Cola is 15, you'd expect the company to be growing at about 15 percent a year, etc. But if the P/E ratio is less than the growth rate, you may have found yourself a bargain. A company, say, with a growth rate of 12 percent a year and a P/E ratio of 6 is a very attractive prospect.”

Lynchs tumregel här ger alltså en väldigt försiktig värdering. Men han skrev detta på 80-talet med erfarenheter efter 70-talets nedtryckta värderingar. Idag är det svårt att hitta tillväxtaktier med p/e-tal under 10.

Men PEG-talet är ändå en enkel och praktisk tumregel. Ju lägre PEG-tal desto lägre värderat tillväxtföretag. Ett företag med 20 procent tillväxt och ett p/e-tal på 20 (PEG = 20/20 = 1) är en bättre placering på sikt än ett företag med tillväxt på 5 procent och ett p/e-tal på 10 (PEG = 10 / 5 = 2). Ofta används en prognosperiod för tillväxt på 3 till 5 år.

En tumregel enligt Lynch var att se upp med PEG-tal över 2, även när det handlar om företag med väldigt kraftig tillväxt. Lynch utvecklade även PEG-talet till att ta hänsyn till utdelningar.

I nästa blogginlägg ska jag påbörja ett fördjupat resonemanget kring hur höga p/e-tal kan motiveras utifrån tillväxt och avkastningskrav.

/Jonas Bernhardsson

 


 

Senaste blogginläggen

16 april 2021
03 februari 2021
24 november 2020
24 oktober 2020
23 september 2020
17 september 2020
27 augusti 2020
24 augusti 2020
17 augusti 2020
16 augusti 2020
15 augusti 2020
14 augusti 2020
10 augusti 2020
09 augusti 2020

Search