Vem är din förebild?

I boken Investera som mästarna berättar jag storyn om 19 investerare. Hur de arbetar, lever, tänker och investerar. Vilka är de gemensamma dragen mellan dessa så olika investerare? Vad skiljer deras placeringsstrategier åt? Här kan du läsa om Warren Buffett, Benjamin Graham, Aktiestinsen, George Soros, Walter Schloss och Peter Lynch för att nämna några. Buffett brukar säga att han är "85 procent Graham och 15 procent Fisher." Vem är din förebild?

 

På jättars axlar

Som investerare har vi alla varit tvungna att börja från början på något sätt någon gång. Över tiden har vi sedan skaffat oss erfarenheter och utvecklat vårt omdöme. Men man behöver faktiskt inte börja från allra första början. Genom att studera vad andra innan oss har lärt sig kan man få ett försprång. Det var Isaac Newtons ödmjuka beskrivning av såväl vetenskapen som hans egna insatser när han beskrev det som att han hade stått på jättars axlar och på det viset lyckats se lite längre.

För 50 år sedan tog Warren Buffett Benjamin Grahams banbrytande tankar om aktieanalys och värdering, lade till Philip A. Fishers idéer och skapade sin egen unika investeringsstil. Buffett säger ofta att han är ”85 procent Graham och 15 procent Fisher”. På samma sätt kan du som investerare idag utforma din alldeles egna personliga stil.

Det går onekligen utmärkt att tillämpa samma strategier som de mest framgångsrika investerarna har gjort innan genom att studera och lära sig metoder som har visat sig vara oslagbara över tiden. Du själv är kanske ”70 procent Buffett och 30 procent Bolton” eller ”80 procent Baruch och 20 procent Rogers”. Varje investerare måste hitta sin egen unika investeringsstil som passar just honom eller henne.

 

Kan man lära sig bli en bättre investerare?

För att lära sig investera som en mästare, vad kan vara mer självklart än att studera hur mästarna själva investerar? Vid en första anblick kan det kanske tyckas som en självklarhet att det är precis så man bör gå tillväga. Ändå är det lämpligt att ställa sig den besvärliga frågan om detta överhuvudtaget är möjligt. Kan man studera framgångsrika investerare och deras investeringsstilar och lära sig något av dem? Med andra ord, kan man lära sig att bli en bättre investerare, eller är det en medfödd talang?

 

”Tala om för mig vilka dina förebilder är, så skall jag berätta hur framgångsrik du kommer att bli.”

– Charlie Munger

 

Diskussionen om arv och miljö är en klassisk debatt inom samhälls- och beteendevetenskapen. Den handlar ytterst om, och i vilken utsträckning som, medfödda egenskaper eller yttre påverkan genom personliga erfarenheter orsakar individuella skillnader i människors beteende. Med andra ord, formas vi mest av vårt arv eller av vår uppväxt och miljö? Är Warren Buffett och Sir John Templeton resultat av hur de växte upp, valde förebilder, utbildade sig och utvecklades till några av världens bästa investerare, eller är det bara en ovanlig genetisk slump?

 

Kan man slå index?

Det finns ett gammalt skämt som säger att de enda yrkeskategorier som har fel oftare än finansanalytiker är meteorologer och fotbollsdomare. Men ändå finns det onekligen en grupp investerare som har haft tillräckligt rätt under tillräckligt lång tid för att man inte kan negligera dem. Så låt oss titta på nästa besvärliga fråga också, när vi ändå är igång. En av den finansiella forskningens stora omdiskuterade frågor handlar om huruvida finansiella marknader är effektiva eller inte, eller hur pass effektiva de är. Är det överhuvudtaget möjligt för en enskild investerare att lyckas bättre än index eller en passivt förvaltad marknadsportfölj över en längre tid?

 

Effektiva marknadsteorin

Effektiva marknadsteorin hävdar att marknaden alltid värderar aktier korrekt utifrån all tillgänglig information och enda sättet att få högre avkastning är att investera i aktier med högre risk. I september 1970 sammanfattade Chicagouniversitetets ekonomiprofessor Eugene Fama debatten i finanshistoriens hittills mest berömda artikel – Efficient Capital Markets.

Fama påstod helt frankt att marknadspriserna alltid är rätt. Marknadspriserna värderar ständigt och alltid all tillgänglig och relevant information. Aktiekurser rör sig därför slumpmässigt allteftersom ny information tillkommer och prissätts. Det går inte att förutspå kursutvecklingen. Morgondagens aktiekurser har inget samband med gårdagens. Det finns inga mönster och inga trender och det finns inga felvärderade eller undervärderade aktier. 

 

Akademikerna mot mästarna

Akademikerna påstår alltså att ingen kan slå index över tiden. Men ändå visar börshistorien att det finns investerare som år efter år lyckas med att leverera en uthållig överavkastning. Warren Buffett har gjort det i 50 år, likaså Sir John Templeton och Walter Schloss. Några av investerarna uttalar sig helt frankt om att marknaden inte är effektiv. ”Jag skulle vara en tiggare på gatan om marknaden är effektiv”, säger Warren Buffett. ”Jag har tjänat mina pengar genom att satsa emot effektiva marknadsteorin”, berättar George Soros.

Så trots en till synes oantastlig teori verkar det inte bara finnas många investerare som slår index, några av dem förlöjligar dessutom teorin. Hur är detta möjligt?

 

Vilken investerare är du?

Här kan du läsa en kort sammanfattning i punktform av 9 av de 17 mästarnas investeringsstilar, principer, tips, råd och strategier.

 

Investera som Warren BuffetInvestera som Warren Buffett

“Köp enastående företag till rimliga priser och behåll dem sedan länge, länge.”
– Warren Buffett 

 

 


  
Investera som Benjamin GrahamInvestera som Benjamin Graham

”Var en investerare, inte en spekulant.”
– Benjamin Graham 

 

 


 
Investera som Philip FischerInvestera som Philip Fisher

 ”Jag vill inte ha många bra investeringar. Jag vill ha en handfull enastående investeringar.”
– Philip A. Fisher 

 Investera som Lennart Israelsson

Investera som Lennart Israelsson – ”Aktiestinsen”

”Kan man köpa en krona för 50 öre så säger det sig själv att det är en bra affär.”
– Lennart Israelsson 

 


 
Investera som Peter LynchInvestera som Peter Lynch

”På lång sikt finns det ett hundraprocentigt samband mellan vad som sker i företaget och vad som händer med aktien.”
– Peter Lynch 

 


 
Investera som Geroge SorosInvestera som George Soros

”Första prioritet är alltid att undvika förluster. Andra prioritet är att tjäna pengar.”
– George Soros 

 

 


 
Investera som Jesse LivermoreInvestera som Jesse Livermore

”Priserna är aldrig för höga för att köpa, eller för låga för att sälja.”
– Jesse Livermore

 

 


 
Investera som Anthony BoltonInvestera som Anthony Bolton

”Jag gillar företag som inte är populära.”
– Anthony Bolton

 

 


 
Investera som Walter SchlossInvestera som Walter Schloss

”Jag tycker inte om att förlora pengar.”
– Walter Schloss

 

 

”Om jag ville bli en förlorare, skulle jag söka råd från dom som aldrig vunnit. Om jag ville nå framgång i allt jag gjorde, skulle jag söka upp dom som har lyckats och göra som dom har gjort.”

– Joseph Marshall Wade

 

↑ Tillbaka till toppen