Investera som mästarna

I boken Investera som mästarna berättar jag storyn om 17 stora investerare. Hur de arbetar, lever, tänker och investerar. Vilka är de gemensamma dragen mellan dessa så olika investerare? Vad skiljer deras placeringsstrategier åt? Här hittar du en sammanfattning av några av dessa mästares investeringsstil. Vad kan du lära dig av världens främsta investerare? Vem är din förebild?

 

Investera som Warren BuffetInvestera som Warren Buffett

“Köp enastående företag till rimliga priser och behåll dem sedan länge, länge.”
– Warren Buffett

 • Välj bra förebilder och lär dig av dem.
 • Tänk självständigt.
 • Skilj mellan företagets pris (aktiekurs) och dess värde.
 • Investera bara om värdet är betydligt högre än priset.
 • Investera bara i företag du begriper dig på och håll dig inom ditt kompetensområde.
 • Välj enkla investeringar före komplicerade.
 • Företagsledningen ska vara rationell, ärlig och aktieägarvänlig.
 • Ha disciplin och tålamod. Tänk 10 år minst.
 • Undvik att köpa och sälja för mycket.
 • När du hittar något som är bra, köp så mycket du kan.
 • Undvik att diversifiera, lär dig istället allt om de företag du äger. Använd gevär, inte hagelbössa.
 • Var girig när alla andra är rädda, och girig när alla andra är giriga.
 • Välj dina investeringar som om ditt liv hängde på det.
 • Ett välskött och lönsamt företag har tiden på sin sida. Ett dåligt och olönsamt företag har tiden emot sig.
 • Alla kan bli rika på aktier, bara man inte har för bråttom.

 

Investera som Benjamin GrahamInvestera som Benjamin Graham

”Var en investerare, inte en spekulant.”
– Benjamin Graham

 • Tänk själv och ha förtroende för dina beslut.
 • Gör egna analyser och dra egna slutsatser.
 • Undvik risk. Att bevara sitt kapital är viktigare än att tjäna pengar.
 • Lär dig företaget du investerar i.
 • Investera på sakliga grunder och med rimliga förväntningar.
 • Ett bra företag behöver inte vara en bra investering.
 • Investera bara i aktier där aktiekursen är betydligt lägre än din bedömning av inneboende värde. Helst ska du inte betala mer än 50-60 kronor för 100 kronor.
 • Investera helst bara i större företag.
 • Investera bara i företag med uthållig vinsttillväxt.
 • Investera bara i företag med låga vinstmultiplar (p/e-tal) och där p/e-talet är betydligt lägre än det historiska genomsnittet för företaget.
 • Investera bara i företag med låg värdering av bokfört värde på eget kapital. Helst ska värderingen vara lägre än eget kapital, som högst inte mer än 1,2 gånger eget kapital.
 • Minska riskerna genom att diversifiera. Innehavet ska vara fördelat på minst 20 olika typer av tillgångar.
 • Följ inte trender eller marknaden.
 • Använd inte avancerad matematik för att räkna ut värdet på ett företag.
 • Att investera i enskilda aktier i ett företag är som investering betraktat ingen skillnad mot att äga hela företaget.

 

Investera som Philip FischerInvestera som Philip Fisher

 ”Jag vill inte ha många bra investeringar. Jag vill ha en handfull enastående investeringar.”
– Philip A. Fisher

 • Diversifiera inte.
 • Investera i en handfull enastående företag, inte fler än 10.
 • Gör inte som alla andra, gå mot strömmen.
 • Investera bara i det du förstår dig på.
 • Undvik konsumentföretag, finansföretag och försäkringsbolag.
 • Investera i företag med bra kostnadskontroll och en stark vinstmarginal samt hög avkastning på eget kapital.
 • Välj inte bort företag bara för att de har höga p/e-tal. Bra företag förtjänar en hög värdering.
 • Investera i företag som har en uthållig konkurrensfördel.
 • Investera i ledande, högpresterande företag och behåll dina investeringar så länge som möjligt, helst hela livet.
 • Undvik unga och nystartade småföretag.
 • Undvik företag som är bra på att sälja sig själva.
 • Försök inte pricka in bottnar och toppar.
 • Undvik spekulation och kortsiktiga investeringar.

 

Investera som Lennart IsraelssonInvestera som Lennart Israelsson – ”Aktiestinsen”

”Kan man köpa en krona för 50 öre så säger det sig själv att det är en bra affär.”
– Lennart Israelsson 

 • Köp bra aktier och behåll dem.
 • Diversifiera.
 • Sunt förnuft är en investerares mest värdefulla tillgång.
 • Återinvestera utdelningarna.
 • Investera i aktier med en direktavkastning mellan 3-6 procent.
 • P/e-talet ska vara mellan 5-20.
 • Låna inte till aktieköp.
 • Leta efter aktier där du kan köpa en krona för 50 öre (50 procent rabatt på substansvärdet).
 • Köp när ingen vågar äga aktier och sälj när alla tror att det är riskfritt.
 • Ta inga onödiga risker.
 • Försök inte pricka in toppar och bottnar.
 • Lita inte på experter.
 • Investera långsiktigt. Ränta-på-ränta gör jobbet åt dig.
 • Investera bara i företag med en stark kassa.
 • Företaget ska ha en bra ledning och bra produkter.
 • Börja försiktigt.
 • Basera inte dina beslut enbart på de nyckeltal som finns i tidningar och på internet.

 

Investera som Peter LynchInvestera som Peter Lynch

”På lång sikt finns det ett hundraprocentigt samband mellan vad som sker i företaget och vad som händer med aktien.”
– Peter Lynch

 • Investera endast i det du känner till.
 • Var långsiktigt på aktiemarknaden, men inte i enskilda bolag.
 • Leta efter det som får saker att ändra sig.
 • Hitta intressanta köpkandidater i vardagen och investera i osexiga tillväxtaktier.
 • Träffa företagsledningen.
 • Undvik bottenfiske.
 • Sälj dina förlustaktier.
 • Sitt kvar på dina vinnaraktier.
 • Sälj inte vinnarna för tidigt.
 • Var tålmodig, envis och ha gott självförtroende.
 • Diversifiera.
 • Var flexibel och titta på alla aktier i alla branscher.
 • Investera i första hand i rimligt värderade tillväxtföretag, i andra hand i turnaround-företag och i tredje hand i företag med låg substansvärdering.
 • Undvik cykliska företag.
 • Undvik företag med låg soliditet och dålig likviditet.
 • Formulera för dig själv i en enkel mening varför du äger aktier i ett företag.
 • Investera i företag där vinsttillväxten är större än p/e-talet.
 • Leta efter snabbväxande företag med höga vinstmarginaler.
 • Ignorera hur marknaden som helhet uppför sig.

 

Investera som Geroge SorosInvestera som George Soros

”Första prioritet är alltid att undvika förluster. Andra prioritet är att tjäna pengar.”
– George Soros 

 • Undvik risk.
 • Utveckla din egen investeringsstil, så att den stämmer med din personlighet.
 • Anpassa din investeringsstil till rådande förutsättningar.
 • Diversifiera inte.
 • Investera bara i det du förstår.
 • Agera omedelbart efter det att du har fattat ett beslut.
 • Ha tålamod till du hittar en investering som stämmer överens med dina kriterier. Hittar du inga investeringar så gör heller inget.
 • Använd dina misstag för att lära dig.
 • Följ ditt system och dina regler.
 • Leta alltid efter investeringar.
 • Prata inte med andra om dina investeringar.
 • Det finns inget samband mellan risk och avkastning.
 • Du måste inta ta stora risker för att tjäna mycket pengar.
 • Innan du köper måste du veta när du ska sälja.
 • Se till att tjäna ordentligt med pengar när du har rätt, och begränsa dina förluster när du har fel.
 • När du hittar något som är bra, köp så mycket du kan.
 • Låt inte pengarna bli ett självändamål, investera för att lära dig och förverkliga dig själv.
 • Ha tålamod.

 

Investera som Jesse LivermoreInvestera som Jesse Livermore

”Priserna är aldrig för höga för att köpa, eller för låga för att sälja.”
– Jesse Livermore

 • Tänk själv.
 • Sälj aktier som faller och köp aktier som stiger.
 • Sälj alltid vad som går med förlust och behåll det som går med vinst
 • Lär dig av dina förluster.
 • Sitt stilla i en placering som går på rätt håll, trada inte.
 • Agera bara när trenden är tydligt upp eller ner.
 • Avsluta en position när det är uppenbart att trenden är slut.
 • Oavsett vilken bransch du spekulerar i, handla med de ledande aktierna i branschen, de som visar de tydligaste trenderna.
 • Spekulera lika gärna i börsnedgång som börsuppgång.
 • Snitta aldrig ner dig, det vill säga öka i en aktie som faller.
 • Priserna är aldrig för höga för att köpa eller för låga för att sälja (eller blanka).
 • Marknaden har aldrig fel, det är bara åsikter som kan vara fel.
 • En position ska helst visa vinst direkt.
 • Ha alltid en reserv av likvida medel.
 • Ta aldrig en position om du inte känner till risken.
 • Låt aldrig marknaden rädda dig, du måste rädda dig själv. Använd stop-loss.
 • Ta hand om dina förluster, vinsterna tar hand om sig själv.
 • Var konsekvent med dina regler, men flexibel med dina åsikter.
 • Det stora misstaget är inte att ha fel, utan att fortsätta ha fel.
 • Rädsla försämrar omdömet.
 • Agera aldrig på tips.

 

Investera som Anthony BoltonInvestera som Anthony Bolton

”Jag gillar företag som inte är populära.”
– Anthony Bolton

 • Tänk själv.
 • Investera i företag du begriper dig på.
 • Köp inte det som alla andra köper.
 • Att köpa aktier är att köpa en del av ett företag.
 • Investera långsiktigt.
 • En investerare måste kunna skilja ut användbara fakta ur ett konstant brus av information.
 • Köp inte vad alla andra köper.
 • Leta bland turnaround-kandidater, företag med dold eller missförstådd tillväxt, lågt värderade företag i utvalda industrier, företag med dolda värden i balansräkningen samt uppköpskandidater.
 • Investera i företag med en lättbegriplig affärsmodell, någon slags konkurrensöverlägsenhet och som helst inte är beroende av makrofaktorer.
 • Företagsledningen ska vara öppen och ha integritet.
 • Företagsledningen ska helst äga aktier i företaget.
 • Företaget ska ha starkt kassaflöde och stark balansräkning.
 • Värderingen ska vara så låg som möjligt (säkerhetsmarginal).
 • Teknisk analys kan bekräfta trendbrott och underlättar att ta förluster.
 • Agera aldrig på tips eller impulser.
 • Undvik företag som lovar för mycket.
 • Man ska kunna formulera anledningen till att man äger en viss aktie i en enkel mening.
 • Leta efter faktorer som kan trigga en omvärdering.
 • Var ödmjuk och ständigt beredd att inse att du kan ha fel.
 • Blanda inte in känslor i dina investeringsbeslut.

 

Investera som Walter SchlossInvestera som Walter Schloss

”Jag tycker inte om att förlora pengar.”
– Walter Schloss

 • Investera i företag med reala tillgångar som säljs betydligt under sitt inneboende värde.
 • Helst ska företaget värderas med 20 procents rabatt på eget kapital.
 • Direktavkastningen ska vara ”god”.
 • Ledningen ska helst äga aktier i företaget.
 • Bry dig inte om makro och konjunkturcykler.
 • Diversifiera.
 • Tänk själv.
 • Leta bland tråkiga och impopulära företag samt bland företag med tillfälliga problem.
 • Läs årsredovisningar.
 • Prata inte med ledningen.
 • Ha tålamod.
 • Undvik företag med stora skulder och höga p/e-tal.
 • Glöm inte att en aktie är en del av ett företag.
 • Skulderna får inte överstiga 100% av eget kapital.
 • Köp inte på tips och råd för att göra ett klipp.
 • Sälj inte på dåliga nyheter.
 • Sälj inte för tidigt.
 • Försök hellre att köpa tillgångar till ett rabatterat pris, snarare än att köpa vinster.
 • Undvik att låta dina känslor påverka investeringsbeslut.
 • Undvik att belåna dina investeringar.

 

↑ Tillbaka till toppen

Läs aktieskolan

Investeraren - Aktieskola

Läs också analysskolan

Investeraren - Analysskola

Boktips

©2017 Investeraren.se. All Rights Reserved. Producerad av OJ Form & Kommunikation.

Search