Den enklaste momentumindikatorn

Skriv ut

I förra blogginlägget gick jag genom grunderna i momentum, ett klassiskt begrepp inom teknisk analys som mäter hastigheten i en kursrörelse. Nu vill jag gå genom den enklaste indikatorn för momentum.

Den enklaste momentumindikatorn kallas lämpligt nog för just Momentum och beräknas helt enkelt genom att man tar differensen mellan dagskursen (vanligtvis används slutkursen) och kursen för N dagar sedan, till exempel 10 dagar:

 

Momentum = Dagskurs – Kursen för N dagar sedan

 

Om dagskursen för en aktie är 205 kr och kursen för 10 dagar sedan var 200 kr beräknas 10-dagars momentum följaktligen som:

 

Momentum = 205 – 200 = 5

 

När momentumkurvan är över noll innebär det helt enkelt att kursen är högre idag än vad den var för 10 dagar sedan. När den är under så är dagskursen lägre än för 10 dagar sedan. Är momentumkurvan långt över noll indikerar den ett överköpt läge, är momentum-kurvan långt under noll indikerar den ett översålt läge. 

Följande gäller för den enklaste tillämpningen:

En annan tillämpning är följande:

En brist med momentum är att indikatorn inte gör skillnaden mellan en aktie med en kurs på till exempel 200 kronor och en aktie med en kurs på 20 kronor. En aktie som har stigit från 200 kr till 205 kronor har ett momentum på 5 kronor. Men det har också en aktie som stigit från 20 kronor till 25 kronor. Samma absoluta förändring i kurs, men en stor skillnad i den relativa (procentuella) förändringen. Den skillnaden syns alltså inte i momentum.

För att komma åt detta finns en annan indikator som jag ska gå genom i nästa blogginlägg.

/Jonas Bernhardsson